2014 års lönestatistik för Sveriges bolagsjurister i samarbete med Bolagsjuristernas förening

Datum:

|

Bolagsjuristernas förening

Sedan 2008 har HR Commitment AB i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, BJF, tagit fram och presenterat en årlig lönestatistik för Sveriges bolagjurister.

Vill du ha information om lönestatistiken kontakta vår VD Erik Karlsson 070-779 55 17 eller maila erik.karlsson@hrcommitment.se. Lönestatistiken finns på både svenska och engelska.