17 planerar att stanna kvar

17% planerar att stanna kvar hos den nuvarande arbetsgivaren mindre än ett år

Datum:

|

17 planerar att stanna kvar

Undersökningen ORVESTO Näringsliv 2022 visar att hela 17% av de arbetande svenskarna planerar att stanna kvar hos den nuvarande arbetsgivaren i mindre än ett år. Vad kan det bero på?

Några viktiga aspekter som påverkar den individuella och kollektiva trivseln på jobbet är givetvis arbetsuppgifterna i sig men också kollegor, ledarskapet, arbetsmiljön och kulturen i företaget. Utvecklingsmöjligheter för både person och den egna karriären är också en av de mest högt rankade aspekterna och en avgörande faktor för de flesta av oss.

Det vi ser under våra olika rekryteringsprocesser är att ju större möjligheterna till distansarbete är på en arbetsplats, desto attraktivare blir den för våra kandidater. Vi märker också att kandidater som har blivit anställda under pandemin har något större vilja och nyfikenhet att byta arbetsgivare. Med en något förenklad analys kan vi se att relationen till företaget, chefen och kollegor inte utvecklas på samma sätt vid distansarbete som när arbetet är platsberoende.

Några tankar från oss på HR Commitment Executive Search.

Önskar dig en bra start på veckan!